Broschyrställ i Plexiglas eller Akrylplast?

Broschyrställ har väldigt många positiva egenskaper och funktioner för olika verksamheter. Det är dock väldigt svårt att veta vad man ska ha för typ av broschyrställ. Utöver de rent estetiska alternativen man har så ställer man sig ofta frågan om man ska ha broschyrställ i plexiglas eller akrylplast. En fråga som i många fall kanske inte verkar utgöra någon större skillnad men det finns faktiskt en hel del som skiljer materialen åt, bland annat priset och därför är det ofta en fråga om övervägning beroende på användningens syfte.

Plastbearbetning AB jobbar med många olika typer av plaster men en produkt de producerar är just broschyrställ.

Broschyrställ i plexiglas eller akrylplast har båda samma användningsområde. Väldigt många olika verksamheter använder dessa för att placera verksamhetens broschyrer på ett lätt tillgängligt sätt. Kunder och andra intressenter för företaget ska kunna se dessa på ett tydligt och välkomnande sätt. Broschyrer kan ha väldigt många olika utseenden och därför bör man överväga vad för typ av broschyrställ som passar lämpligast. Ett ställ med broschyrer som utgör många tomma ytor är inte alltid lika trevligt och delvis även ganska onödig. Möjligheterna finns idag att kunna specialbeställda broschyrställ ifall det skulle vara så att man har konstig form på broschyrerna man tillhandahåller. Det är då också möjligt att välja ifall man vill ha broschyrstället i plexiglas eller akrylplast bland annat.

Broschyrställ i akrylplast är idag det kanske främsta alternativet för högsta kvalité i avseendet. Förutom att exponera verksamhetsbroschyrer på dessa så är det även vanligt att man tilldelar foldrar eller flyers på dessa. Liksom plexiglas som också är ett väldigt bra och stabilt material i avseendet så finns ett väldigt utbrett användningsområde. Broschyrställ i plexiglas är ofta formgjutna i väldigt bra kvalité. Det är således inte plexiskivor som är ihop limmade vilket annars är väldigt vanligt i användning av plexiglas.

Utöver broschyrställ som finns i plexiglas eller akrylplast återfinns även tidningsställ i liknande konstellationer. Den största skillnaden rent utseendemässigt är att facken brukar vara större för att kunna presentera de större tidningarna vilka brukar vara större än broschyrerna som annars används. Syftet med tidningsställ är att på ett smidigt och snyggt sätt kunna presentera dem för kunderna vilket har visat sig ge positiv utsago på försäljningen.

plexiglas eller akrylplast

Broschyrställ i plexiglas eller akrylplast har inte alltid präglat denna marknad. Tvärtom så är det ganska nytt avseende denna typ av marknad. Tidigare har broschyrställ varit utformade i metaller såsom stål men även i trä. Med den utökade användningen och nya tekniken att utveckla plexiglas och akryl till rimliga summor så har även användningen utökat och allt fler använder sig utav dessa material. Utöver de aspekter att det blir mycket smidigare med ställ i plaster som väger mycket mindre så är det också ansett att vara mycket snyggare.

Broschyrställ har använts i många olika verksamheter under väldigt lång period. Verksamheter som turistbyråer, researrangörer men även restauranger eller kiosken kan använda sig utav broschyrställ i olika utseenden. Eftersom att de presenterar något som man vill visa upp på ett trevligt och snyggt sätt så är det väldigt förekommande och allt fler väljer att använda sig av dessa.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Pålitligt markarbete och dränering i Stockholm

Med dränering innebär det oftast att man gräver något som kan liknas vid ett dike runt ett hus, lokal eller egentligen runt vilken byggnad som helst som har, eller riskerar att drabbas av fuktskador. Byggnader som drabbas av fuktskador gör det ofta på grund av att grundvatten eller ytvatten har tryckts in i grunden på byggnaden. Det vanligaste vid dräneringar är att man vill leda vattnet i en viss riktning. Anledningen till att man gräver runt en byggnad är således för att vattnet ska få den önskade riktningen för att minska risken för att vattnet tränger sig in i byggnaden. En byggnad löper extra stor risk att drabbas för en fukt- eller vattenskada om byggnaden har en källare. Detta eftersom källaren är byggd under marknivån och det är extra viktigt att vattnet leds åt rätt håll.

Det vanligaste vid dräneringar är att man vill leda vattnet i en viss riktning.

Markarbeten är ett brett begrepp som omfattar många olika saker. Exempel på situationer där man kan behöva hjälp med att utföra markarbeten är framförallt vid nybyggnationer. Det är viktigt att det utförs ett pålitligt markarbete speciellt vid nybyggnationer eftersom det är svårt och kostsamt att göra markarbeten i efterhand. Det är bättre att det blir pålitligt och ordentligt gjort direkt från början. Vidare kan markarbeten också innefatta trädgårdsanläggning. Kanske vill man lägga sten eller på något annat sätt arbeta med marken i trädgården. Så länge det handlar om att på något sätt arbeta eller behandla marken brukar det kunna gå under benämningen markarbeten.

Stockholm är en storstad och det finns många olika aktörer som arbetar med olika typer av markarbeten och dräneringsarbeten. Ett exempel på företag i Stockholm som arbetar med pålitligt markarbete och dränering är SpångaMälarö Lastbilcentral AB. De har en lång erfarenhet inom branschen och är certifierade inom många områden inom deras expertis.

Ett pålitligt markarbete innebär att det blir väl utfört och att personerna som utför arbetet är kunniga inom området. En möjlighet är alltid att be om referenser från tidigare arbeten om man känner sig osäker inför valet av firma. Vid dräneringsarbeten i Stockholm är det extra viktigt att det blir pålitligt utfört och att man inte riskerar att drabbas av några fuktskador efter att dräneringsarbetet är utfört. Även för dräneringsarbeten kan man be om referenser från tidigare arbeten för att skapa sig en uppfattning om företaget som ska utföra arbetet.

Priserna för pålitligt markarbete och dränering i Stockholm varierar beroende på vilken firma man anlitar samt hur omfattande arbetet är. En tumregel är att ju mer omfattande arbetet är desto mer stiger priset. Det finns lite olika lösningar för hur man kan betala för pålitligt markarbete och dränering i Stockholm. Exempelvis kan man betala per arbetad timme. Då man inte alltid vet exakt hur lång tid arbetet kommer att ta kan det vara bra att rådgöra med firman innan de påbörjar arbetet. Det vanligaste är att man får ett fastpris på mark- eller dräneringsarbetet. Det skapar en trygghet för kunderna då de vet precis vad de ska betala för att få arbetet utfört.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Industrin fylls med storsäckar!

Storsäck är en säck som har väldigt många olika områden där den kan användas. Ofta används en storsäck inom industrin och kan därav även benämnas som industrisäck. En storsäck kan se ut lite olika beroende på vilket företag det är som har tillverkat säcken. Vad som är gemensamt för alla storsäckar är att precis som namnet antyder så är säckarna betydligt större än vanliga säckar eller påsar. En typisk utformning för en storsäck eller industrisäck är att den har två eller fyra öglor i kanterna som man kan använda för att förflytta eller lyfta säcken när man behöver transportera bort den. Det finns även vissa säckar som är utformade med bara en ögla men det vanligaste är att säckarna har två eller fyra öglor för att det ska bli stabilt att lyfta säcken.

Industrisäck eller storsäck

En industrisäck är ofta tillverkad av någon typ av vävt material som är ett väldigt slitstarkt material. Det är vanligt att man använder en industrisäck för att slänga byggavfall. Byggavfall är ofta väldigt grovt material och det är viktigt att säcken är tillverkad så att den inte går sönder vid minsta lilla repa. Industrisäckar tillverkas i olika storlekar och det kan ibland vara fördelaktigt att använda sig av flera medelstora säckar istället för att bara använda sig av ett fåtal riktigt stora säckar. Det beror lite på vad man har för avseende att transportera i säcken. Om det är mycket tungt bråte som man ska slänga i säcken kan det vara bättre att använda sig av en lite mindre och mer kompakt industrisäck.

Vissa företag erbjuder bortförsel av storsäckar. Om privatpersoner har behov av att kasta stora mängder med grov avfall kan man anlita ett företag som transporterar bort storsäcken. Det kan vara mycket användbart om man själv inte har tillgång till en större bil eller kan fästa ett släp där säcken kan få plats. Företagen som erbjuder transport av storsäckar brukar ofta komma med lastbilar. De lyfter sedan upp säckarna på lastbilens flak med hjälp av att fästa öglorna på storsäcken på en krok som sitter på lastbilen.

Vidare så är Sita ett företag som också säljer storsäckar. De har delat upp sina storsäckar i olika kategorier för att ha en bättre kontroll över vad privatpersoner kastar i säckarna. Exempelvis så kan man beställa en storsäck som är avsedd för trädgårdsavfall. När Sita sedan kommer och hämtar säcken hos privatpersonerna vet de vad som finns i den och kan på ett bättre sätt bidra till att källsortera innehållet i storsäcken.

Priserna för storsäckar och industrisäckar varierar något beroende på vilken storlek man är ute efter samt om man vill att säcken ska bli borttransporterad. Man kan köpa billiga storsäckar hos de flesta byggvaruhus men då ingår det ingen transport av säcken utan det får man stå för själv.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Effektivisera med bra värmepumpar i hela trestadsområdet

Värmepumpar används för att utvinna energi från bland annat luften och berggrunden. I Trestadsområdet, det vill säga, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla har värmepumpar blivit en allt vanligare syn. En stor fördel med en värmepump är att kostnaden för uppvärmning minskar väldigt mycket efter att man har installerat en värmepump. Det ända som kan kännas lite dyrt är att installera en värmepump. Men installationskostnaden är något som man ganska snabbt har sparat in pengar på när den väl är igång. En vanlig värmepump har en livslängd på omkring 30 år.

I Trestadsområdet finns det värmepumpar i många olika prisklasser och varianter. En av de vanligaste värmepumparna är den pumpen som omvandlar energin från luften utomhus och omvandlar den till energi som sedan går att värma upp bostaden med. Det som är bra med en luft och värmepump är att energin som skapas även kan användas för att värma upp det vattnet som används i kranen och duschen. Med hjälp av en värmepump har du ett bra alternativ som är heltäckande för värme och varmvatten i din bostad.

I Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla är det även vanligt med värmepumpar som hämtar energi ifrån berggrunden. Ett annat ord för denna tekniken är en bergvärmepump. Tekniken fungerar på ett annorlunda sätt jämfört med luftvärmepumpen. En värmepump som hämtar energin ifrån berggrunden är väldigt effektiv och har även den en väldigt lång livslängd. För att hämta energi från berggrunden borras ett långt hål ner i marken. Hålet som man borrar måste vara ungefär 80 till 200 meter djupt beroende på hur förhållandena ser ut där man väljer att borra. Från grundvattnet kommer sedan uppvärmningsenergin. Genom att kall vätska får flöda genom en ledning som i sin tur värms upp av grundvattnet blir processen mycket billig eftersom det sker ganska automatiserat. Värmen och energin kommer från början från solen och solljuset. Grunvattnet har värmsts upp av solen på den yttersta lagret av jordskrapan. En bra fördel med att använda sig av bergvärmepumpar i Trestadsområdet är att grundvattnet i Sverige håller en temperatur på cirka sex till åtta grader åter runt. Det leder till att bergvärmepumpar fungerar året runt i Sverige och runt Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla.

Många känner att en värmepumpsinstallation kan vara dyr, visserligen är det ganska dyrt att installera och köpa in en värmepump. Men en tumregel är att man redan efter fyra till fem år har börjat spara in pengar på att investera en värmepump. I ett ännu längre tidsperspektiv har du sparat in tusentals kronor på att välja en värmepump som uppvärmningskälla till din bostad.

Idag är det även viktigt att man tänker på miljön när man väljer på vilket sätt man vill värma upp sin bostad eller en lokal. Tekniken för alla värmepumpar är mycket väl utvecklad och uppvärminingen med hjälp av en värmepump är väldigt miljövänlig. Energin är till väldigt stor del förnybar och en värmepump har nästintill inga utsläpp alls som påverkar miljön negativt.

Avslutningsvis är en värmepump en mycket bra investering för att minska dina uppvärmingskostnader över en lång tid framöver. Det finns många olika typer av värmepumpar och de hämtar in sin energi på olika sätt. En värmepump är även ett väldigt miljövänligt sätt att värma upp en bostad eftersom energin kommer från förnybara källor. Uddevalla har länge varit ett område med tätt mellan värmepumparna med flera duktiga installatörer medans det har varit glesare mellan pumparna i både Trollhättan och Vänersborg. Vänersborg är dock det området som procentuellt har vuxit mest vad gäller värmepumpar.

 

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Är en bra takrenovering en utgift eller en investering?

Renovering av sitt tak brukar i nästan alla fall vara en lönsam investering i längden. Det är vanligtvis takläggare eller takmontörer som utför denna typ av jobb och i Jönköping kan man finna ett stort urval företag som tillhandahåller tjänster för takrenoveringar beroende på vad som behövs utföras. En renovering på taket behövs inte göra för ofta och de flesta behöver inte vara med om detta mer än en gång om man är beredd att betala för en välutförd renovering. Det finns många som väljer att välja firman som är lite billigare och utför jobbet på ett dåligt sätt, vilket kan leda till att man måste hyra in en ny firma återigen för att lösa problemet. Ifall taket är i riktigt dåligt skick och läcker kan det dessutom skada insidan av byggnaden och därför är det väldigt viktigt att prioritera detta jobb.

I Jönköping kan man finna en stor variation av företag som genomför alla typer av takrenoveringar. Takringen är ett företag som utför takrenoveringar i Jönköping och Värnamo. Dessa utför alla typer av tätskiktsarbeten på tak och jobbar både servicejobb och nyproduktion, deras specialitet ligger dock inom ramen för takrenovering. Även dessa jobbar med alla typer av kunder, från de större statliga verksamheterna till det mindre privata hushållet.

Utöver dessa verksamheter som behandlar takrenoveringar i Jönköping finns en uppsjö av mindre verksamheter som genomför detta, vissa specialiserade på nybyggnationer men finns även de som gör mindre servicejobb för alla typer av kunder. Många undrar när man skall genomföra en renovering och vad ska man tänka på i samband med detta. Det finns även väldigt många olika typer av materia som man kan använda sig av, idag är takpapp det vanligaste man ser på taken då det för sitt billiga pris gör ett stabilt jobb. Det viktigaste med takrenoveringen är att få ett tätt tak så man inte släpper in oönskad fukt samt håller värmen i huset. I många äldre fall med tak som har takpannor istället behöver man inte renovera så ofta. Takpannor håller extremt bra, upp till hundra år brukar man säga, m man sköter den på rätt sätt. För att göra detta bör man regelbundet tvätta pannorna och ytbehandla dessa för att undvika mossa och smuts.

Många väljer att försöka renovera taket själv men i Jönköping finns väldigt många verksamheter som genomför takrenoveringar och det kan därför vara värt att investera i detta för att få det gjort på ett bra sätt av en utbildad. Om man även tillämpar ROT avdrag på arbetet så brukar det vara lönt i längden att anställa en professionell för takrenoveringen.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Brandskydd och Energispar

Allt som har med energi att göra är en potentiell brandfara. Att bara använda certifierade hantverkare och elektriker när man bygger om eller handskas med el är en självklarhet för de flesta. Att koppla ledningar fel kan vara kombinerat med livsfara och är en vanlig anledning till många bränder. Ett brandskydd i form av brandvarnare är fantastiskt effektivt för att rädda folk från att brinna inne, så länge som dom fungerar, vet du om din brandvarnare fungerar? Siffror på hur många av Sveriges hushåll som har urkopplade eller söndriga brandvarnare har varit uppemot 30% i viss undersökningar.

Här om dagen så började en video cirkulera på socialamedier. Det var en person som kom hem till att det brann i sin Iphone laddare, LIVS FARLIGT! Personen i fråga hade som många av oss lämnat laddaren inkopplad i vägguttaget utan att telefonen var inkopplad i laddaren. Många i samhället har en oroväckande dålig uppfattning om hur elektricitet faktiskt fungerar och de potentiella farorna med det. En telefon laddare som sitter i ett eluttag utan telefon tillkopplad får fortfarande ström, elen går fortfarande hela vägen genom sladden och sen tillbaka. Här kan ni se vad en Iphone sladd kan göra.

Har det inte hänt att laddsladden legat emot en matta, filt eller madrass och fortfarande varit inkopplad medens man har varit i skolan eller på jobbet? Du förstår nog vad som hade hänt om din laddare hade ”försökt döda dig” precis som killen i filmens laddare försökte med.

Ett brandlarm kan inte rädda ditt hus eller din lägenhet om ingen är hemma för att höra det, bland kan det behövas andra sorters brandskydd.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Tak som håller värmen

Under vintern så gjorde vi, tillsammans med en takläggare i Skövde, ett test över hur stor skillnad det gör ur energisparnings synpunkt att ha ett nytt och välgjort tak. Jämfört med det som sitter på de flesta villor från 80-90 talet så var det högst intressanta resultat. Vi utförde tester på samtliga av takläggarens kunder. En vecka före och en vecka efter bytet så mätte vi hur mycket energi som gick åt för att värma upp huset.

Eftersom studien skall publiceras så får vi inte nämna några siffror, men vi kan säga att det var mycket större skillnad än vad vi här på nuenergi kunde föreställa oss. Nu är det ju snart sommar så detta kanske inte är så aktuellt de närmaste månaderna. Men alla svenskar vet att vintern kommer alltid snabbare än väntat, så var beredda gott folk!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Blåsmaskiner är den största energi boven

När du är i fart med att leta energi  bovar på industrin så är blåsmaskinerna det ställe du borde börja! Vi tog del av en undersökning i veckan som visade på att blåsmaskinen kan vara anledning till stora delar av allt energi spill. Det är typiskt för mindre företag att hamna i den här fällan, dom tänker att dom kan spara in några tusenlappar på en billigare blåsmaskin, men i själva verket så spiller dom ut alla de pengarna i dåligt elförbruknings optimerade maskiner.

Undersökningen prövade många av de olika blåsmaskiner som finns i de Svenska industrierna och visade på en enorm skillnad i energispill. Aerzen’s blåsmaskiner var en av dom som var absolut bäst. Så titta över eran maskinpark och se vart ni kan spara in värdefulla kilowatt timmar.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Spara energi med nya fönster

Visste du att fönster är en av de riktigt stora energislukarna i svenska hem? Fönster som inte håller tätt, fönster som är för gamla och som har runnit. Fönster som saknar isolerande effekt och som släpper ut värmen inifrån bostaden och leder ut den i naturen.

Som tur är så finns det lösningar på dessa energislukande glas. Energifönster är ofta så kallat treglas vilket gör att tre lager glas skapar en bättre isolerande effekt än de äldre tvåglasfönster som annars är vanliga.

Hör med din glasmästare hur möjligheterna ser ut för dig att byta fönster till mer energisnåla diton. Det är naturligtvis en stor investering att byta fönster på ett helt hus, men samtidigt finns det möjlighet att spara pengar, bara du kikar runt och inte väljer första bästa glasmästeri.

Kontakta ditt glasmästeri och din glasmästare för att få hjälp med att välja rätt fönster till just din bostad.

Publicerat i Nyheter | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Spara energi med nya fönster

Vet ni egentligen vad Legotillverkning är?

Jag kom i kontakt med detta uttryck för första gången nu för någon månad sedan. Det låter självfallet som man syftar till de små leksaksklossarna, men lika självklart så är det inte det jag syftar till. Legotillverkning är när små företag gör små bitar till stora företags stora produktioner, kortfattat.
Det är i skymundan, då det inte är så förskräckligt spännande eller charmig bransch, men den drar in mycket pengar! Kalset är ett företag som jobbar med legotillverkning. Dom använder sig mycket av automatsvarvning och har en väldigt välbyggd mekanisk verkstad. Men det är ju inte direkt ett företag man hör så mycket om.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar